Adjudanter

Adjudanterne rider mellem formanden og fanesektionen i optoget.

Adjudanterne kan kendes på, at de rider med gule og hvide bånd.