Fugleskydning

Ringriderfesten i Gråsten indledes med fugleskydning om fredagen.

Selv om ringriderfesten har undergået store forandringer, holder man fast i den traditionelle fugleskydning,
som er et kendetegn for Gråsten Ringriderforening.

Fugleskydningen er blevet afviklet helt siden 1939.

Skydningen er spændende.

De enkelte deltagere skyder nemlig ikke for sig selv, men på vegne af én af de andre deltagere.

Hvem det er, ved man først, når skydningen er slut.

Det er naturligvis ingen hemmelighed, hvem der har skudt den enkelte del ned - det kan man jo se, men for at bevare spændingen, afsløres det først under ringriderfrokosten, hvem der er blevet skudt for, og hvem der er blevet årets fuglekonge.

Delene skydes ned i bestemt rækkefølge

Fuglen er placeret i en højde af ca. 1,50 m foran et kuglefang. De enkelte dele skal skydes ned i denne rækkefølge:

  1. venstre vinge og klo
  2. højre vinge og klo
  3. halen
  4. næbbet
  5. kronen
  6. hjertet

Deltagerne skyder i rækkefølge med 1 skud ad gangen, indtil sidste del er skudt ned.

Fuglekonge bliver den, der skydes for, når hjertet skydes ned. 

Fugleskydningen finder sted fredag den 19. juli 2024 fra kl. 16.15

Alle – både damer og herrer – kan deltage i fugleskydningen. Eneste betingelse er, at man har tilmeldt sig den efterfølgende ringriderfrokost.

Skydningen afvikles ved ryttergalgerne ved indgangen til pladsen fra Johs. Kocksvej.

Den begynder kl. 16.15, og der er tilmelding på stedet fra kl. 15.45.

Pris pr. deltager kr. 80,-

Fugleskydning afsluttes med ringriderbal

Skydningen vil være afsluttet senest kl. 18.15, så man har god tid til at nå over i det store telt inden kl. 18.30, hvor det festlige og fornøjelige ringriderbal tager sin begyndelse.
Her bliver præmier og medaljer også uddelt.

De tilstedeværende fuglekonger med deres medaljer lines op og hyldes sammen med den nykårede fuglekonge.

Teamet bag fugleskydningen

Keld Jørgensen og Hans Heissel – glæder sig til at byde deltagerne velkommen til årets fugleskydning.

Fuglekonger gennem tiderne

Den første fugleskydning ved ringriderfesten i Gråsten blev afholdt 1939. Følgende har siden været fuglekonge:

1939 Install. G. Frydendall
1940 Ingen ringridning og fugleskydning
1941 Ingen ringridning og fugleskydning
1942 Ingen ringridning og fugleskydning
1943 Købmand Fedder Martinsen (kun fugleskydning)
1944 Ingen ringridning og fugleskydning
1945 Ingen ringridning og fugleskydning
1946 Skrædder Boy Jacobsen
1947 Gæstgiver A. Nicolajsen
1948 E. Hjortkilde
1949 Peter Petersen, Slotsbakken
1950 Assurandør Carl Nielsen
1951 Vagtmester Hans P. Jørgensen
1952 Autoforh. Hans Rasmussen
1953 Ingen fugleskydning (O.R. var rejst til USA)
1954 Købmand Karl Ernst Christiansen
1955 Install. Paul Frydendall
1956 Gæstgiver Otto Petersen
1957 Glarmester Peter Alnor
1958 Vandmester E. Pedersen
1959 Assurandør Evald Jensen, Nye Danske
1960 Glarmester Peter Alnor
1961 Radioforh. Hans Rasmussen
1962 Redaktør A.P. Møller, Hejmdal
1963 Gårdejer Hans Ferdinand, Postdam
1964 Købmand Peter Lausten
1965 Gårdejer Thomas Petersen, Avnbøl
1966 Peter Jessen, Aabenraa
1967 Slagter Leo Steffensen, Gråsten
1968 Tømrermester Chr. Overgaard
1969 Manufakturhandler William Raun
1970 Viceborgmester Edvard Jensen
1971 Legetøjsforh. Ingvert Marcussen
1972 Mureremester Kaj Clausen, Broager
1973 Jack Christensen, Hotel Sønderhav
1974 Renseriejer og ritmester Holger Kryhlmann Hansen
1975 Bankdirektør Gustav Christensen, Sydbank
1976 Produktionschef P.V. Bøttcher, Slagteriregion Syd
1977 Poul Erik Kjær, Gråsten
1978 Fini Dyrgaard, Gråsten
1979 Advokat Sven Kjems, Gråsten
1980 Jørgen Jespersen, Gråsten
1981 Skuesp. Lars Thiesgaard, Tisvildeleje
1982 Gårdejer Peter Jørgensen Tidl. Dynt
1983 Isenkræmmer Jacob Lausten
1984 Møbelh. Iver Clausen, Gråsten
1985 Bankfuldmægtig Arne Jensen, Gråsten
1986 Gartner Asmus Kjær
1987 Sped. Erik Sørensen, Padborg
1988 Brandkaptajn Henning Bergholt, Egernsund
1989 Vognm. Hans Uwe Jochimsen, Gråsten
1990 Willy Jensen, Gråsten
1991 Farveh. Jens Hansen, Gråsten
1992 Eksportør Gert Ove Hansen
1993 Bankdirektør Kjeld Abild, Gråsten
1994 Vognmand Henrik Clausen, Gråsten
1995 Benzinforh. Kaj Jacobsen, Gråsten
1996 Helga Rasmussen, Gråsten
1997 Vognmand Knud Erik Heissel, Gråsten
1998 Chauffør Alfred Wagner, Gråsten
1999 Install. Hans Peter Hansen
2000 René Jessen, Gråsten
2001 Formand Preben Kleis, Gråsten
2002 Rev. Arnt Sørensen, Flensborg
2003 Jørg Erichsen, Gråsten
2004 Bent Ager, Gråsten
2005 Leif Klietsch, Gråsten
2006 Hans Jørgen Hansen, Gråsten
2007 Jan Veng, Gråsten
2008 Sv. Aa. Hansen, Gråsten
2009 Per Hansen, Gråsten
2010 Dyrlæge Lars Kjær, Gråsten
2011 Kaj Hattens, Gråsten
2012 Steen Thorstensen, Støvring
2013 Hanne Nissen, Fiskbæk
2014 Connie Nielsen, Gråsten
2015 Keld Jørgensen, Gråsten
2016 Jørgen Andresen, Gråsten
2017 Christine Berg Hansen
2018 Lars Havkjær, Gråsten
2019 Ole Nilum, Adsbøl
2020 Ingen Ringridning pga Corona
2021 Ingen Ringridning pga Corona
2022 Klaus Langendorff, Gråsten
2023Thomas Maschoreck Gråsten
2024